Thứ năm, 14/12/2017 - 11:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)

<<

Từ 11/12 đến 17/12

>>

Hoạt động – Sự kiện

Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

(24/05/2017)  237
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày ...
Văn bản mới