Chủ nhật, 21/01/2018 - 09:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)

<<

Từ 15/01 đến 21/01

>>

Hoạt động – Sự kiện

Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

(24/05/2017)  314
Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày ...
Văn bản mới