Tuesday, 21/08/2018 - 15:11|
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018: 0209 3812 186 - 0979 373 889 - 0914 281 000
 • SẦM VĂN DU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0209 3878 335
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐÀO THỊ MAI SEN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0209 3870 889
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • ĐOÀN VĂN HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0209 3870 652
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • MA THẾ QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tỉnh ủy viên - Giám đốc
  • Điện thoại:
   0209 3870 016
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: