Chủ nhật, 21/01/2018 - 10:02|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Thông tin chi tiết Phó Giám đốc "ĐOÀN VĂN HƯƠNG"
ĐOÀN VĂN HƯƠNG
Họ và tên ĐOÀN VĂN HƯƠNG
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3.870.652
Thư điện tử
Mạng xã hội