Tuesday, 21/05/2019 - 22:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
MA THẾ QUYÊN
Tỉnh ủy viên - Giám đốc MA THẾ QUYÊN
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3870 016
Email
Mạng xã hội