Chủ nhật, 21/01/2018 - 10:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Thông tin chi tiết Tỉnh ủy viên - Giám đốc "MA THẾ QUYÊN"
MA THẾ QUYÊN
Họ và tên MA THẾ QUYÊN
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Tỉnh ủy viên - Giám đốc
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3.870.016
Thư điện tử
Mạng xã hội