Chủ nhật, 21/01/2018 - 10:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Thông tin chi tiết Phó Giám đốc "SẦM VĂN DU"
SẦM VĂN DU
Họ và tên SẦM VĂN DU
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3.878.335
Thư điện tử
Mạng xã hội