Tuesday, 21/05/2019 - 22:17|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
SẦM VĂN DU
Phó Giám đốc SẦM VĂN DU
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3878 335
Email
Mạng xã hội