Tuesday, 21/05/2019 - 22:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Phan Ngọc Tuệ
Chủ tịch công đoàn Phan Ngọc Tuệ
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3.812.055
Email
Mạng xã hội