Tuesday, 21/05/2019 - 21:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Hằng
Trưởng phòng Đoàn Thị Hằng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3.871.446
Email
Mạng xã hội