Tuesday, 21/05/2019 - 22:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Lục Đại Phong
Phó Trưởng phòng Lục Đại Phong
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3.873.453
Email
Mạng xã hội