Tuesday, 21/05/2019 - 21:36|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Dương Thị Thu Hảo
Phó Trưởng phòng Dương Thị Thu Hảo
Ngày tháng năm sinh 21/11/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3.870.651
Email
Mạng xã hội