Tuesday, 21/05/2019 - 22:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Phúc
Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Phúc
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3.870.651
Email
Mạng xã hội