Sunday, 24/03/2019 - 12:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Đàm Ngọc Hùng
Trưởng phòng Đàm Ngọc Hùng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3810 598
Email
Mạng xã hội