Chủ nhật, 21/01/2018 - 10:02|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Thông tin chi tiết Trưởng phòng "Đàm Ngọc Hùng"
Đàm Ngọc Hùng
Họ và tên Đàm Ngọc Hùng
Ngày sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3.810.598
Thư điện tử
Mạng xã hội