Wednesday, 25/04/2018 - 22:59|
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018: 0209 3812 186 - 0979 373 889 - 0914 281 000
Thông tin chi tiết Phó Trưởng phòng "Đinh Hồng Đăng"
Đinh Hồng Đăng
Họ và tên Đinh Hồng Đăng
Ngày sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3810 598
Thư điện tử
Mạng xã hội