Chủ nhật, 21/01/2018 - 10:02|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Thông tin chi tiết Phó Trưởng phòng "Lê Xuân Thứ"
Lê Xuân Thứ
Họ và tên Lê Xuân Thứ
Ngày sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3.810.598
Thư điện tử
Mạng xã hội