Tuesday, 21/05/2019 - 22:13|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Lê Xuân Thứ
Phó Trưởng phòng Lê Xuân Thứ
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3810 598
Email
Mạng xã hội