Tuesday, 21/05/2019 - 22:36|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Lê Thương Huyền
Phó Trưởng phòng Lê Thương Huyền
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3871 450
Email
Mạng xã hội