Tuesday, 22/01/2019 - 03:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Phạn Thị Hiểu Yến
Trưởng phòng Phạn Thị Hiểu Yến
Ngày tháng năm sinh 21/11/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0281 3.871.237
Email
Mạng xã hội