Tuesday, 21/05/2019 - 22:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thu Hường
Chánh thanh tra Hà Thị Thu Hường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3871 443
Email
Mạng xã hội