Tuesday, 21/05/2019 - 22:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Nông Thị Hồng
Phó Chánh thanh tra Nông Thị Hồng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3871 443
Email
Mạng xã hội