Tuesday, 29/09/2020 - 20:44|
Số điện thoại hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020: 0914.281.000 - 0985.52.53.54, 0979.373.889.
Thông tin chi tiết:
Hà Văn Hùng
Trưởng phòng Hà Văn Hùng
Giới tính Nam
Điện thoại 0209 3.872.137
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách