Tuesday, 21/05/2019 - 21:50|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Hà Văn Hùng
Trưởng phòng Hà Văn Hùng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0209 3.872.137
Email
Mạng xã hội