Tuesday, 21/05/2019 - 22:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Phan Văn Thắng
Phó chánh văn phòng Phan Văn Thắng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02813871431
Email
Mạng xã hội