Saturday, 20/10/2018 - 10:13|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 58 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xin học lại đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở thuộc các trường trực thuộc Sở GD và ĐT (PTDTNT cấp huyện, THPT có cấp THCS) Sở GD-ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Phòng GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực