Tuesday, 19/06/2018 - 09:31|
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018: 0209 3812 186 - 0979 373 889 - 0914 281 000
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 58 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh Đã hết hiệu lực
Xin học lại đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh Đã hết hiệu lực
Xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Sở GD&ĐT Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Đã hết hiệu lực
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực