Thứ tư, 13/12/2017 - 01:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 58 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT mà trường trực thuộc Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở GD&ĐT Bắc Kạn Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên UBND tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Trường trung học phổ thông, Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Tuyển sinh vào trường PTDTNT Sở GD&ĐT, các trường PTDTNT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực