Tuesday, 22/01/2019 - 04:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Sở GD&ĐT hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm vỉệc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường mầm non đế lấy ý kiến phản hồi.
Đối tượng thực hiện Trường mầm non
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng GD&ĐT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Trường mầm non gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài tới Phòng GD&ĐT;

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non; thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận về Sở GD&ĐT;

- Sở GD&ĐT có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non từ Phòng GD&ĐT; thông báo bằng văn bản cho Phòng GD&ĐT, trường mầm non trực thuộc biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

- Sở GD&ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài trường mầm non;

- Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá ngoài trường mầm non theo quy định;

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được gửi cho trường mầm non được đánh giá ngoài để tham khảo ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, nếu trường mầm non không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường mầm non được đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho trường mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.

- Báo cáo đánh giá ngoài chính thức được đăng tải trên website của Sở GD&ĐT.

- Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường mầm non.

- Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của trường mầm non được công bố công khai trên website của Sở GD&ĐT.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non;

- Báo cáo tự đánh giá của trường mầm non (02 bản).

Số lượng: 01 bộ

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20422/20171129/gd-dt16-33dcf0.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC