Tuesday, 22/01/2019 - 02:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Sở GD&ĐT hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết 15 ngày, trong đó: - Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định. - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
Đối tượng thực hiện Trung tâm ngoại ngữ, tin học
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở GD&ĐT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép trung tâm hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của Giám đốc Sở GD&ĐT.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Các trung tâm làm hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học gửi cho Sở GD&ĐT.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở GD&ĐT ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

 - Trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, Sở GD&ĐT trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu; 

- Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Nội quy hoạt động của trung tâm;

- Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

- Các quy định về học phí, lệ phí;

- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20422/20171129/gd-dt16-15b979.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC