Sunday, 24/03/2019 - 12:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp.
Thời hạn giải quyết 21 ngày làm việc, trong đó: - Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Hội đồng xét duyệt của trường tổ chức xét duyệt và gửi danh sách học sinh được đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, kèm bản sao hồ sơ xét duyệt về Sở GD&ĐT. - Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của các trường, Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp số học sinh, danh sách các đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. - Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ.
Đối tượng thực hiện Học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện Trường trung học phổ thông, Sở GD&ĐT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện - Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh. - Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. - Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hằng năm, sau ngày tựu trường, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Bước 2: Học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường.

Bước 3: Hội đồng xét duyệt của trường tổ chức xét duyệt và gửi danh sách học sinh được đề nghị hưởng chính sách kèm bản sao hồ sơ xét duyệt về Sở GD&ĐT

Bước 4: Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp số học sinh, danh sách các đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt số học sinh, ủy quyền Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ.

Bước 6: Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, gửi các trường kết quả phê duyệt để nhà trường thông báo công khai kết quả và tổ chức triển khai thực hiện.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị hỗ trợ của học sinh (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh (đối với đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số).

- Bản sao Sổ hộ nghèo hoặc bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo (đối với đối tượng học sinh là người dân tộc Kinh).

- Bản sao Sổ hộ khẩu.

Số lượng: 01 bộ.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20422/20171129/gd-dt16-3412a3.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC