Tuesday, 22/01/2019 - 03:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở GD&ĐT
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Nội vụ
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định thành lập TTGDTX của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

- Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập TTGDTX cấp huyện gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

- Đối với TTGDTX cấp tỉnh: Sở GD&ĐT xây dựng đề án thành lập TTGDTX cấp tình, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hơp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập TTGDTX cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị thành lập TTGDTX: Công văn của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thành lập TTGDTX cấp huyện hoặc công văn của Sở GD&ĐT đề nghị thành lập TTGDTX cấp tỉnh.

- Đề án thành lập TTGDTX:

+ Nhu cầu của việc thành lập TTGDTX;

+ Phương hướng hoạt động của TTGDTX;

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20422/20171129/gd-dt16-94d99.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC