Wednesday, 24/10/2018 - 12:50|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN

Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường.
Thời hạn giải quyết Theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách. Học bổng chính sách được cấp hai lần trong năm, mỗi lần cấp 6 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 10, lần thứ hai cấp vào tháng 3 đối với học sinh nhận học bổng được trả bằng tiền mặt. 
Đối tượng thực hiện Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
Cơ quan trực tiếp thực hiện Trường phổ thông dân tộc nội trú
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Học sinh được nhận học bổng chính sách bằng tiền mặt.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Sau khi nhập học học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho nhà trường nơi học sinh đang theo học.

Bước 2: Nhà trường có trách nhiệm nhận hồ sơ và lập danh sách học sinh đủ điều kiện để xét, cấp học bổng chính sách.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường.

Thành phần hồ sơ

Bản sao giấy khai sinh;

Bản sao có chứng thực giấy báo trúng tuyển (hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

Bản cam kết của học sinh (theo mẫu tại phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016).

Số lượng: 01 bộ.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20422/20171129/gd-dt16-5162ad.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC