Tuesday, 21/08/2018 - 15:19|
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018: 0209 3812 186 - 0979 373 889 - 0914 281 000
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 58 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Chuyển trường đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Đã hết hiệu lực
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Đã hết hiệu lực
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực