Sunday, 22/04/2018 - 09:35|
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018: 0209 3812 186 - 0979 373 889 - 0914 281 000
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 58 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Sở Nội vụ Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở thuộc các trường trực thuộc Sở GD và ĐT (PTDTNT cấp huyện, THPT có cấp THCS) Sở GD-ĐT Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã hết hiệu lực
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Đã hết hiệu lực