Wednesday, 24/10/2018 - 11:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 58 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Các cơ sở giáo dục. Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở GD&ĐT Bắc Kạn Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện UBND cấp tỉnh Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chuyển trường đối với học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Sở GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh Đã có hiệu lực
Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực