Wednesday, 03/03/2021 - 12:47|
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC và những vướng mắc trong việc thực hiện TTHC: SĐT Sở GD&ĐT 0209.3871.431 - SĐT UBND tỉnh 0209.3971.743
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngành giáo dục Bắc Kạn

Công tác truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là một trong số những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Nhằm quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện Thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử đến các cơ quan, đơn vị ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, ngày 22/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 2019/KH-SGDĐT truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngành giáo dục Bắc Kạn. Nội dung truyền thông trọng tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo xác định đó là: 

1. Tuyên truyền các nội dung Nghị định 45/2020/NĐ-CP như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử,…

2. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính Nhà nước; thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT.

4. Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/ 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

5. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

6. Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của đơn vị; những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của công chức, viên chức, những việc làm trì trệ trong giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác tuyên truyền cần phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng, đồng thời phải gắn tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Vũ Văn Việt - Sở GD&ĐT Bắc Kạn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết