Saturday, 27/02/2021 - 04:32|
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC và những vướng mắc trong việc thực hiện TTHC: SĐT Sở GD&ĐT 0209.3871.431 - SĐT UBND tỉnh 0209.3971.743
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Ngày 20/01/2021, Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”. Dvà chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Ma Thế Quyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ GD&ĐT và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

(Đồng chí Ma Thế Quyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy GD&ĐT và cấp ủy trực thuộc trong quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ GD&ĐT và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt thực hiện năm 2020; trong lãnh đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi tự kiểm điểm và phê bình.

Năm 2020, Đảng bộ GD&ĐT đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên luôn ổn định về tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ có sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Đảng uỷ GD&ĐT tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW về ẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về giáo dục và đào tạo và triển khai thực hiện tốt trong toàn ngành như: Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết 51/2017/QH14 và Chỉ thị số 16/CT-TTg; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ GD&ĐT Bắc Kạn Khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ; phát hiện và xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ GD&ĐT đã tổ chức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020: khen thưởng 01 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020 (Chi bộ 1 cơ quan Sở GD&ĐT) và 10 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Chi bộ 1: 04 đồng chí, chi bộ 2: 03 đồng chí, chi bộ TTGDTE Khuyết tật: 03 đồng chí); khen thưởng 13 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

 

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020.

Đảng uỷ Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết