Tuesday, 21/01/2020 - 22:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Trong những năm qua, việc đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là một việc làm thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của Nghị quyết số 29-NQ/TW thì đòi hỏi nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cần phải có năng lực mới để đáp ứng yêu cầu của quá trình “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Theo đó năm 2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành các Thông tư quy định về chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (Thông tư số 14,20/2018/TT-BGDĐT đối với bậc phổ thông; Thông tư số 25,26/2018/TT-BGDĐT đối với bậc mầm non). Và đã tổ chức các đợt tập huấn triển khai Thông tư, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện đánh giá CBQL, GV theo Chuẩn đã ban hành. 

Nhằm triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên đúng quy định, hiệu quả; đánh giá đúng quy trình, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, từ 09-12/4/2019 (Lớp MN từ ngày 09-10/4, Lớp PT từ ngày 11-12/4), Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thành phần tham dự tập huấn gồm: Lãnh đạo các phòng GDMN-GDTH, GDTrH-GDTX, TCĐT thuộc Sở, lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GDĐT 08 huyện, thành phố; một số hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo các trung tâm GDNN-GXTX huyện trên địa bàn tỉnh.

Ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GDĐT 
phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Ma Thế Quyên đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của Hội nghị lần này đó là: Quán triệt đến các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông về việc triển khai thực hiện các Thông tư đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện đánh giá chuẩn theo các Thông tư chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp. Thống nhất quan điểm, thực hiện chuẩn không phải để đánh giá thi đua, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ mà để mỗi nhà giáo nhận diện năng lực bản thân, thấy mình thiếu/yếu năng lực nào, sẽ tự xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tự bồi dưỡng phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Việc đánh giá còn là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán. Ngoài ra, để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

Trong các ngày diễn ra hội nghị tập huấn, các thành viên tham dự đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về cách xác định, sử dụng các minh chứng cho từng tiêu chí cụ thể và đề xuất bổ sung, thay thế các minh chứng phù hợp với thực tiễn các nhà trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; thống nhất việc thực hiện các quy trình đánh giá, cách sử dụng hệ thống minh chứng, các phiếu đánh giá, biểu tổng hợp và phụ lục báo cáo; quy trình chọn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt hiệu quả và đúng mục đích của việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trong toàn tỉnh.

Ngay sau Hội nghị tập huấn, các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tại đơn vị, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập phải tổ chức triển khai đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng và đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp từ năm học 2018-2019.

Phòng Tổ chức - Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn)


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết