Tuesday, 31/03/2020 - 07:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
30/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực