Wednesday, 24/10/2018 - 11:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
23/02/2016
Ngày hiệu lực:
23/02/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2014
Ngày hiệu lực:
17/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/05/2014
Ngày hiệu lực:
28/05/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực