Thứ ba, 31/03/2020 - 08:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Văn bản liên quan

Côg vă số1462/TB-HĐTD ngày02/8/2019 của SởGD&ĐT Bắc Kạn Về việc triệu tập thí sinh tham dự k thi tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2019 (Vòng 2)

Ngày ban hành:
02/08/2019
Ngày hiệu lực:
02/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực