Thứ tư, 13/12/2017 - 01:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN (THỬ NGHIỆM)
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực