Monday, 27/01/2020 - 23:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Côg vă số1462/TB-HĐTD ngày02/8/2019 của SởGD&ĐT Bắc Kạn Về việc triệu tập thí sinh tham dự k thi tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2019 (Vòng 2)

Ngày ban hành:
02/08/2019
Ngày hiệu lực:
02/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực