Cắt chế độ chấm thừa bài từ 2007 là đúng hay sai?
Đăng ngày: 19/11/2010 14:56'
Cập nhật ngày: 19/11/2010 14:56'
In bài này Gửi bài này
Tôi là giáo viên THCS ở Sông Mã-Sơn La, qua Báo GD&TĐ tôi được biết từ tháng 12/2009 về trước chế độ chấm thừa bài của GV phổ thông vẫn được thực hiện theo thông tư 49. Vậy xin được hỏi Toà soạn: ngành GD Sơn La từ năm 2007 đã cắt bỏ chế độ này của giáo viên THCS, đồng thời cũng cắt bỏ chế độ giảm tiết đối với giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng là đúng hay sai?

Trả lời: Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định chế độ công tác của giáo viên trong trường phổ thông. Ngày 21/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2009/TT – BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều 2 Thông tư 28 quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục…”

Như vậy, Thông tư 49/TT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2009. Theo thư bạn phản ánh, việc ngành giáo dục Sơn La từ năm 2007 đã cắt bỏ chế độ này của giáo viên trung học cơ sở là không đúng quy định. Còn việc cắt chế độ giảm tiết đối với giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng là đúng, vì theo quy định tại Khoản 4 Mục VII thì: Giáo viên chủ nhiệm lớp (ở cấp 2, 3) được giảm giờ dạy hàng tuần, còn các công tác kiêm nhiệm khác, giải quyết bằng cách trả bằng tiền, tức là cộng số tiết được hưởng cho công tác đó với số tiết đã dạy và trả thù lao theo chế độ dạy thêm giờ. Tức là giáo viên kiêm nhiệm tổ trưởng không được giảm tiết.

Bài này đã được xem: 31032
VIDEO CLIPS