Bắc Kạn: Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015
Đăng ngày: 27/3/2014 8:16'
Cập nhật ngày: 27/3/2014 9:4'
In bài này Gửi bài này

Chi tiết công văn, phụ lục hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn:

Công văn số 52/SKHCN-KH ngày 04/3/2014 của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015.

http://backan.edu.vn/Tailieu/Download.aspx?DocumentID=71

Bài này đã được xem: 1878
VIDEO CLIPS