DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Văn bản Bộ GD&ĐT
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Thông tư TT 22-2016-TT-BGDDT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT 4/10/2016  
Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Văn bản Bộ GD&ĐT 26/4/2016  
Bộ GD&ĐT: Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDT nội trú Văn bản Bộ GD&ĐT 23/2/2016  
Công điện khẩn của Bộ GD&ĐT về cơn bão số 3 năm 2014 Văn bản Bộ GD&ĐT 17/9/2014  
Thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGUT Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT 28/5/2014  
Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 HD tiêu chuẩn, quy định, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Văn bản Bộ GD&ĐT 10/3/2014  
Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX Văn bản Bộ GD&ĐT 14/9/2013  
Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 Văn bản Bộ GD&ĐT 20/3/2013  
Thư Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2013 Văn bản Bộ GD&ĐT 31/8/2012  
Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy Văn bản Bộ GD&ĐT 9/3/2012  
Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Văn bản Bộ GD&ĐT 9/3/2012  
Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Văn bản Bộ GD&ĐT 9/3/2012  
Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 179/QÐ-BGDÐT Văn bản Bộ GD&ĐT 18/11/2010  
Về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 296/CT-TTg Văn bản Bộ GD&ĐT 18/11/2010  
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em trong nhà trường Văn bản Bộ GD&ĐT 18/11/2010  
Trang1