DANH SÁCH TÀI NGUYÊN
Tài nguyên Sở
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 Tài nguyên Sở 11/9/2017  
Bộ luật Dân sự Tài nguyên Sở 21/10/2016  
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Tài nguyên Sở 7/4/2016  
Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm học 2015-2016 Tài nguyên Sở 7/3/2016  
Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần III năm 2014-2015 Tài nguyên Sở 31/10/2014  
Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên Tài nguyên Sở 21/8/2014  
Kết quả kỳ thi khảo sát cuối khóa các lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh Tài nguyên Sở 11/11/2013  
Quy hoạch phát triển An toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 đến năm 2020 ban hành tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Tài nguyên Sở 6/11/2013  
Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 2196/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn Tài nguyên Sở 6/11/2013  
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Tài nguyên Sở 14/9/2013  
Chương trình hành động thực hiện kết luận hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 09 Tài nguyên Sở 9/9/2013  
Khẩn: Update phần mềm tốt nghiệp THPT 2011 (cấp trường) Tài nguyên Sở 22/6/2011  
Link tải phần mềm tuyển sinh và bản vá lỗi 17.6.2011 Tài nguyên Sở 17/6/2011  
Bản sửa lỗi phần mềm tuyển sinh vào 10 (10h30 ngày 17/6/2011) Tài nguyên Sở 17/6/2011  
Phần mềm thi TN THPT 22/4/2011 (chuẩn dân tộc) Tài nguyên Sở 25/4/2011  
Hướng dẫn thi TN THPT năm 2011 (các mẫu biểu đính kèm tải trên phần Tài nguyên Sở) 431/SGDÐT-KTQLCLGD Tài nguyên Sở 7/4/2011  
Link tải Phền mềm xét TN THCS (đã cập nhật trường THCS Quang Phong) Tài nguyên Sở 8/4/2011  
Trang1