Địa chỉ : Tổ 4, Phường Nguyễn thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813.871.446
Website :
Địa chỉ : Sở GD&ĐT Bắc Kạn
Website :
Địa chỉ : Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281 3810598
Website :
Địa chỉ : Sở GD&ĐT Bắc Kạn
Website :
Địa chỉ : Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813.871.441 - Fax: 02813.871.442
Website :
Địa chỉ : Sở GD&ĐT Bắc Kạn
Điện thoại: 02813873453
Website :
Địa chỉ : Tin Đồn- Thượng Giáo- Ba Bể
Điện thoại: 02813876533 - Fax: 02813876135
Website :
Địa chỉ : Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn Số điện thoại: 02813.882.113 Fax: 02813.882.113
Điện thoại: 02813.882.113 - Fax: 02813.882.113
Website :
Địa chỉ : Tổ 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3864.303 - Fax: 0281.3864.303
Website :
Địa chỉ : Thị Trấn Yến Lạc Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813.884.124 - Fax: 02813.884.124
Website :
Địa chỉ : Khu I, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn.
Điện thoại: 0281.3874.113
Website :
Địa chỉ : Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813893215 - Fax: 02813893214
Website :
Địa chỉ : Thôn Nà Chom, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: 0281.3894.348 - Fax: 0281.3894.082
Website :
Địa chỉ : Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan
Điện thoại: 02813.844.437
Website :
Địa chỉ : Tổ 9, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813 870 346 - Fax: 02813 870 346
Website :
Địa chỉ : Khu1, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Website :
Địa chỉ : Xã Yên Hân - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813864946; 02816279285 - Fax: 02813864945
Website :
Địa chỉ : Thị trấn Phủ Thông - Bạch Thông - Bắc Kạn
Điện thoại: 02813 850 191 - Fax: 20813 850 030
Website :
Địa chỉ : Phố A Thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì
Điện thoại: 02813884158 - Fax: 0281 3886 574
Website :
Địa chỉ : Thị trấn Bằng Lũng – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02093 882 311 - Fax: 02096 256 003
Website :
Địa chỉ : Tiểu khu 2 Thị trấn Chợ Rã – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813.876.027 - Fax: 02813.876.027
Website :
Địa chỉ : Khu I - xã Vân Tùng - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813 874 183
Website :
Địa chỉ : Tổ 4 Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813.871.074 - Fax: 02813.871.074
Website :
Địa chỉ : Tổ 4- phường Nguyễn Thị Minh Khai- Thành phố Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813879833 - Fax: 02813810514
Website :
Địa chỉ : Khu I - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn
Điện thoại: 02813874875 - Fax: 02813874875
Website :
Địa chỉ : Thị xã Bắc Kạn
Website :
Địa chỉ : Bạch Thông - Bắc Kạn
Website :
Địa chỉ : Phường Sông Cầu - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813 811 366
Website :