Tin nổi bật
Thời gian học và thi từ 04/6/2016 đến 02/10/2016
03 môn Anh văn 2, Luật Dân sự VN1, Luật Dân sự VN2
Nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị...
03 môn Anh văn 1, anh văn 2, Luật Hiến pháp VN
02 môn Luật Thương mại quốc tế; Luật Kinh tế chuyên ngành
03 môn Đường lối ĐCSVN, Luật Tố tụng hành chính VN, Anh văn 1
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tổ 4 Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.871.074 - Fax : 02813.871.074