Tin nổi bật
Ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số...
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...
Quy định về tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn đối với bổ túc trung học...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐBGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Tổ 4 Phường Nguyễn Thị Minh Khai - TX Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 02813.871.074 - Fax : 02813.871.074